EHBO Wijhe staat noodgedwongen haar AED apparaten af

02-06-2016

EHBO Wijhe staat noodgedwongen haar AED apparaten af

 

Enige jaren geleden heeft EHBO vereniging Wijhe een substantiële schenking ontvangen van de Rabobank Wijhe. Deze schenkingen van de bank ,zijn ervoor bedoeld de gemeenschap te voorzien van iets waar iedereen belang bij heeft. Voor de EHBO vereniging Wijhe was de beslissing snel gemaakt; er werden 5 AED apparaten van gekocht. Op meerdere plekken binnen de gemeente zijn deze apparaten opgehangen. Op de Elshof, de Boerhaar, in Herxen in de Langstraat en aan de Peperkamp in Wijhe. Een aantal van de apparaten zijn ook daadwerkelijk één of meerdere keren ingezet. De kans op succesvolle reanimatie bij hartstilstand wordt met 8 % vergroot met het gebruik van een AED. En gebruik binnen 6 minuten betekent voor 50% van de slachtoffers dat zij overleven. Het is dus erg nuttig dat ze in onze gemeente beschikbaar zijn.Een AED heeft echter onderhoud nodig. Jaarlijks een check en om de paar jaar een nieuwe accu. Dit kost geld. De EHBO vereniging heeft deze kosten altijd zelf gedragen. Tijdens de jaarlijkse collecte hebben we daarvoor het geld op proberen te halen. De laatste jaren kost dit echter steeds meer moeite. De collecte levert niet genoeg meer op om de AED apparaten van te onderhouden evenals andere kosten die de vereniging moet maken om nog rendabel te kunnen opereren.

De conclusie die de vereniging daaruit moest trekken is dat er financiële hulp nodig was.

We hebben ons bij de gemeente Olst Wijhe gemeld en zijn in gesprek gegaan. De gemeente vind dit echter geen onderwerp waar ze financiële steun aan wil bieden en heeft de EHBO vereniging wat dat betreft de rug toegekeerd.

Na lang beraad hebben we als vereniging moeten besluiten afstand te moeten doen van de AED apparaten. Omdat we niet wilden dat de AED's zouden verdwijnen hebben we verschillende scenario's uitgewerkt. Uiteindelijk is besloten de AED's aan te bieden aan de instanties die het apparaat eigenlijk al aan hun gevel hadden hangen. Plaatselijk Belang Elshof, Herxen en Boerhaar, evenals de AWO hebben ermee ingestemd de apparaten te willen gaan onderhouden zodat we in Wijhe en de kernen gewoon nog de levensreddende machines kunnen inzetten. EHBO vereniging Wijhe is hier heel blij mee en we hebben alle belanghebbenden uitgenodigd om op 2 juni 2016 in de Herxer Marke hun apparaat symbolisch in ontvangst te nemen. De vereniging houd zelf één apparaat in eigendom en deze hangt aan de Peperkamp nr 9 bij de familie Kinds.

            Meer